Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via e-mail info@streetdogsthailand.com


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres, woonplaats, land
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Social ID
 • Cookie ID (zie hierna onder 7. Cookies)


2. Waarom verwerkt Project Street Dogs Thailand persoonsgegevens?
Er zijn verschillende redenen waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Wettelijke verplichtingen:
Voor de belastingdienst. 

Ledenadministratie en vrijwilligers: We houden gegevens bij in onze ledenadministratie. Zo kunnen we onze leden bereiken en van informatie voorzien. Ook verwerken we deze gegevens ten behoeve van marktonderzoeken en analyses van onze campagnes. We verwerken gegevens van onze vrijwilligers om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Fondsenwerving
Stichting Project Street Dogs Thailand heeft als doel: dieren beschermen in de ruimste zin van het woord. Om dit mogelijk te maken, doen wij aan fondsenwerving en het werven en coördineren van vrijwilligers. Wij maken hierbij ook gebruik van social media om op het juiste moment de meest relevante advertenties te plaatsen. 

3. Rechten van jou als betrokkene:
Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

 • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
 • Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten wijzigen. Dit kan via e-mail info@streetdogsthailand.com
 • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens. 
 • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien je dit wenst, neem dan contact op via e-mail info@streetdogsthailand.com

Toestemming intrekken:
Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van mail, kan via e-mail info@streetdogsthailand.com . Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen e-mails van ons meer ontvangen. Zijn er andere gegevens op grond van toestemming verwerkt door ons? Ook dan kan je deze toestemming intrekken door een mail te sturen naar info@streetdogsthailand.com

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen je graag, e-mail naar info@streetdogsthailand.com 


4. Bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 


5. Grondslagen van de verwerkingen
Stichting Project Street Dogs Thailand heeft verschillende grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken. Zo kan dit voortvloeien uit een wettelijke plicht, of uit het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, vrijwilligerswerk). De meeste gegevens verwerken we op grond van het gerechtvaardigd belang van de Stichting Project Street Dogs Thailand. In onze statuten zijn onze doelstellingen en afgeleide doelstellingen bepaald, waarin communicatie en fondsenwerving zijn inbegrepen, net als het coördineren van vrijwilligers. Bepaalde gegevens verwerken we met jouw toestemming.


6. Stichting Project Street Dogs Thailand en derden
Stichting Project Street Dogs Thailand werkt soms samen met andere partijen om onze doelstellingen te bereiken. Dit kunnen andere stichtingen zijn, maar ook online dienstverleners. Dit gebeurt enkel in opdracht van de Stichting Project Street Dogs Thailand en conform de geldende wetten en afspraken. 

Het is ook mogelijk dat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te delen met derden, zoals de belastingdienst. 


7. Cookie-statement
Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. 

Op deze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Bekijk hieronder welke (verschillende) cookies geplaatst worden op onze websites.

NaamDoelVervaldatumSoort
HotjarAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).1 jaarFunctioneel
Google DoubleclickDoor deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van de te zien krijgen die bij uw voorkeur passen.Max 1 jaar na sessie/updateAdvertentie
Google AnalyticsAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).Sessie duurFunctioneel
Google Tag ManagerCookie die andere cookies kan inladen, waaronder functionele onderdelen van Google Analytics, en ook advertentie en tracking cookies.Sessie duurFunctioneel
cookies_allowedCookie om te controleren of de cookies geaccepteerd zijn.1 jaarFunctioneel
Visual Website OptimizerAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).1 jaarTracking
SnoobiAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).1 jaarTracking
DoubleclickCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.2 jaar na sessie/updateAdvertentie
Double Click FloodlightCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.2 jaar na sessie/updateAdvertentie
Facebook PixelCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).Max 1 jaar na sessie/updateAdvertentie

8. Verwijderen cookies
Cookies kun je ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via je browser. Hieronder zie je per browser een link naar de wijze waarop je cookies kunt verwijderen:

9. Links met andere websites
De websites van Stichting Project Street Dogs Thailand bevatten mogelijk links naar externe internetpagina’s. Stichting Project Street Dogs Thailand is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina’s waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacy-Statements zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.


10. Gebruik van websites van Stichting Project Street Dogs Thailand
Links naar de website van Stichting Project Street Dogs Thailand zijn slechts toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is vooraf schriftelijk toestemming nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar info@streetdogsthailand.com . We streven naar beantwoording binnen vijf werkdagen. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarin Stichting Project Street Dogs Thailand haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of het toevoegen van informatie is niet toegestaan.  


11. Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Stichting Project Street Dogs Thailand te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer KvK
Vestigingsadres

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Project Streetdogs Thailand
Kettingstraat 19
5667 RG Geldrop

Inschrijvingsnummer K.v.K.
62576909, Eindhoven