Periodiek schenken met belastingvoordeel: zo geregeld. Makkelijk!

Periodiek schenken levert jouw en Stichting Project Street Dogs Thailand belastingvoordeel op. Dus méér hulp aan de arme zwerfdieren in Thailand, zonder dat het iets extra’s kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt. Voorheen moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig door de invoering van de ‘Periodieke Gift in Geld’.

Als je voortaan periodiek wilt schenken, kunt je het volgende doen:

 • Stuur ons een email om de overeenkomst “Periodiek Gift in Geld” te ontvangen.
 • Stuur deze formulieren ondertekend terug naar Stichting Project Street Dogs Thailand, Kettingstraat 19, 5667 RG te Geldrop (NL).
 • Stichting Project Street Dogs Thailand stuurt daarna de ondertekende overeenkomst naar het opgegeven adres terug.
 • Het transactienummer dat wij op de ondertekende overeenkomst vermelden, kun je gebruiken voor jouw belastingaangifte.

De voordelen op een rij:

 • Je mag het hele bedrag van je schenking aftrekken van jouw belastbaar inkomen
 • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van jouw schenking
 • Geen minimum bedrag
 • Stichting Project Street Dogs Thailand is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun
 • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van jouw schenking
 • Geen notaris of tussenpersoon nodig
 • Opzegbaar bij omstandigheden
 • Je gehele gift komt ten goede aan Stichting Project Street Dogs Thailand omdat goede doelen met een ANBI status geen schenkbelasting hoeven te betalen

Op www.belastingdienst.nl/giften kun je precies lezen aan welke voorwaarden een periodieke gift moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in jouw aangifte inkomstenbelasting.
Een belangrijke voorwaarde is dat je minimaal vijf jaar lang een gift doet. Langer kan uiteraard ook. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor deze periodieke giften.

ANBI

Stichting Project Street Dogs Thailand is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen giften. Het geld dat je schenkt, komt dus volledig ten goede aan ons werk voor de zwerfdieren in Thailand.
RSIN 62576909

ANBI STATUS CONTROLEREN, DAT KAN!

Klik hier om de ANBI status van Stichting Project Street Dogs Thailand te checken.

Naam: Stichting Project Streetdogs Thailand
Vestigingsplaats:  Geldrop

TESTAMENT

Neem “Stichting Project Street Dogs Thailand” op in jouw testament.
Een schenking bij overlijden kan zonder successierechten ten goede komen aan onze stichting. Je geplande schenking dient te worden vastgelegd in jouw testament. je kunt een bedrag aan onze Stichting nalaten door middel van erfstelling of het door het toekennen van een legaat.  Indien je overweegt om een schenking aan onze stichting op te nemen in jouw testament, neem dan contact op met je notaris of met ons.