Publicatieplicht klik hier

Beleidsplan klik hier 

Stichting Project Street Dogs Thailand is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn wij vrijgesteld van heffing schenkbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als voor periodieke schenkingen.