ANBI en Beleidsplan

Stichting Project Street Dogs Thailand is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Project Street Dogs Thailand zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Publicatieplicht ANBI

1. Naam Organisatie

Stichting Project Street Dogs Thailand

2. Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer

Kamer van koophandel nr. 62576909

Fiscaal / RSIN nr. 854873089

BTW nr. NL854873089B01

3. Contact

E-mail: info@streetdogsthailand.com

Website: www.streetdogsthailand.com

4. Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in Thailand te verminderen door middel van sterilisatie en deze dieren zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. 

Vrijwilligers verzorgen en voeren dagelijks honderden zwerfhonden en wij steunen hen waar mogelijk. Er wordt met de hulp van lokale dierenartsen medische zorg gegeven, naast sterilisatie en vaccinatie. Waar mogelijk zoeken we een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten.

Tevens hebben we een goede samenwerking met diverse fosters en prive opvang centrums in Thailand, waar wij kansarme, met name invalide honden, kunnen onderbrengen. Voor deze honden hebben we een sponsorproject opgezet om hen levenslange zorg te kunnen bieden. Naast dit sponsor project draagt onze stichting ook zorg voor de leefomstandigheden, preventieve medicatie en, indien nodig, medische zorg kosten van deze geredde honden. 

De stichting werkt uitsluitend op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van donaties en giften! Deze komen geheel ten goede aan de zwerfhonden en katten in Thailand voor sterilisatie, vaccinatie, preventieve medicatie, dierenartskosten en voer.

Enkel het welzijn en het beoogde verbeterde toekomstperspectief van deze dieren telt!

5. Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Project Street Dogs Thailand

6. Besteding gelden:

Al onze ontvangen donaties worden voor 100% besteed aan het welzijn van de straat honden en katten in Thailand. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten.

7. Bestuursleden:

Voorzitter: Marlie Timmermans

Penningmeester: Leontien van Bruggen

Secretaris: Kitty Boonman 

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Project Street Dogs Thailand werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding /vrijwilligersbijdrage ontvangen.

9. Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op FaceBook en Instagram