ANBI en Beleidsplan

Stichting Project Street Dogs Thailand is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Project Street Dogs Thailand zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

1. Naam Organisatie

Stichting Project Street Dogs Thailand

2. Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer

Kamer van koophandel nr. 62576909

Fiscaal / RSIN nr. 854873089

BTW nr. NL854873089B01

3. Contact

E-mail: info@streetdogsthailand.com

Website: www.streetdogsthailand.com

4. Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in Thailand te verminderen door middel van sterilisaties en om de honden en katten zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. Tevens zorgen wij ervoor dat er zoveel mogelijk straathonden worden gevaccineerd. Waar mogelijk zoeken we een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten. Tevens ondersteunen we de honden/ katten opvang van Thaise non Nid Sirimara in Pranburi, die zich inzet voor het welzijn van zwerfdieren in Thailand, door financiële ondersteuning en werderopbouw op locatie. 

Vrijwilligers verzorgen en voeren dagelijks veel straathonden en als stichting ondersteunen wij de vrijwilligers waar mogelijk. 

Met behulp van de lokale dierenartsen wordt aan de honden en katten de noodzakelijke medische zorg gegeven, naast ons doel om zoveel mogelijk dieren te steriliseren.

Hiernaast hebben we een samenwerkingsverband met opvang Saved Souls in de provincie Khon Kaen Thailand, waar wij kansarme, met name invalide honden, kunnen onderbrengen. Voor deze honden hebben we een sponsor project opgezet.

Als persoonlijke sponsor maken de sponsoren levenslange zorg mogelijk met een maandelijkse donatie voor hun gekozen hond. Naast dit sponsor project draagt Project Street Dogs Thailand ook zorg voor de leef omstandigheden, preventieve medicatie en, indien nodig, medische zorg kosten van deze honden. 

Onze stichting werkt uitsluitend op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van donaties en giften!

Donaties komen geheel ten goede aan de zwerfhonden en katten in Thailand. Enkel het welzijn en het beoogde verbeterde toekomstperspectief van deze dieren telt!

5. Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Project Street Dogs Thailand

6. Besteding gelden:

Al onze ontvangen donaties worden voor 100% besteed aan het welzijn van de straat honden en katten in Thailand. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten.

7. Bestuursleden:

Voorzitter: Marlie Timmermans

Penningmeester: Leontien van Bruggen

Secretaris: Kitty Boonman 

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Project Street Dogs Thailand werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding /vrijwilligersbijdrage ontvangen.

9. Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op FaceBook en Instagram