Margot van Vogelpoel, ambassadeur

Na mijn reis door Thailand waar ik Marlie Timmermans, oprichtster van Stichting Project Street Dogs Thailand, gevolgd heb was er geen moment van twijfel toen ik gevraagd werd ambassadeur te worden van deze mooie stichting.

Als ambassadeur houd ik mij bezig met het creëren van meer naamsbekendheid, het werven van donateurs en het uitdragen van de doelstellingen en missie van Stichting Project Street Dogs Thailand.

“Ik heb dierenrechten en dierenwelzijn altijd belangrijk gevonden. Je kan zoveel betekenen voor de dieren die hulp nodig hebben, zoals vrijwilligerswerk, sponsoring, doneren, adopteren en bewustwording creëren.” 

You have the power to change their lives!

Terug